Geodetická kancelária GeoTime, s.r.o. bola založená s cieľom poskytovať zákazníkom komplexné služby týkajúce sa nehnuteľností. Hlavným cieľom je poskytovať geodetické práce v oblasti katastra nehnuteľností (geometrické plány všetkých druhov, vytyčovanie hraníc), v oblasti inžinierskej geodézie (polohopisné a výškopisné zamerania, vytyčovanie stavebných objektov a ďalšie odborné práce). Ďalším cieľom je poskytnúť služby pri prevode nehnuteľností (vypracovanie kúpnopredajných, zámenných, darovacích zmlúv a pripravenie návrhu na vklad do katastra) a uľahčiť komunikáciu s jednotlivými úradmi (pri zmene druhu pozemku, zápisov stavieb, pri stavebnom a územnom konaní, pri ohlásení drobných stavieb a pod.) Toto všetko Vám poskytneme na jednom mieste, od jedného spoľahlivého partnera. Naša spoločnosť sa spolieha na dlhoročné skúsenosti svojich pracovníkov, ktorí sú členmi komory geodetov a kartografov a disponuje modernou geodetickou technikou. Svoje služby poskytujeme pre región Záhorie a priľahlé okresy.

Všetky práce vykonávajú odborne naši zamestnanci s použitím najmodernejšej techniky a softwaru. Dodacie lehoty a ceny prác sú individuálne podľa Vašich požiadaviek a našich možností. Výstupná dokumentácia je dodávaná štandardne vytlačená 3x a podľa požiadavky je možné ju dodať vo všetkých bežných formátoch grafických formátoch(pdf, dgn, dwg, vyk, vgi, a iné) na CD. Samozrejmosťou pri všetkých druhoch prác je odborné poradenstvo zadarmo.

Kataster nehnuteľností

Inžinierska geodézia

Ostatné geodetické práce

Realitná činnosť

Cena našich prác a služieb sa vypracuje individuálne podľa potrieb každého zákazníka.

Pre spracovanie cenovej ponuky budeme od Vás potrebovať niekoľko informácií.

Navštívte nás, zavolajte alebo napíšte nám email a radi Vám pomôžeme a poradíme ako najlepšie vyriešiť daný problém.

GeoTime s.r.o.
Hollého 749,
905 01 Senica

IČO: 45 697 337
IČ DPH: SK 202 310 3885

Ing. Rastislav Holič
autorizovaný geodet a kartograf
konateľ spoločnosti
mobil: 0905 192 813

Ing. Peter Holič
autorizovaný geodet a kartograf
mobil: 0948 345 294

Tomáš Holič
geodet
mobil: 0907 266 299

web: www.geotime.sk
email: geotime@geotime.sk

ETRS89 (WGS): B= 48°40´49.004380´´N, L= 17°22´22.749012´´E, h= 243.21m
S-JTSK: y= 548 282.68m, x= 1223 441.34m, H= 200m
JTSK 03: y= 548 283.47m, x= 1223 440.93 m, H= 200m